ברסלב - קרן רבי ישראל דב אודסר זצ"ל   ברסלב | קרן רבי ישראל דב אודסר
 
 
Breslov site in English
לוגו ברסלב
הצטרפות להפצה | הפוך למפיץ תרומה להדפסת ספרים | ברסלב


הפתק מהשמיים
התחברות לחברים

נ נח נחמ נחמן מאומן

אודות הקרן

Back

אודות קרן רבי ישראל דב אודסר זצ"ל

גילה רבי נחמן מברסלב זיע"א:
 
"כל ירידתי לעולם היתה כדי לקרב נפשות לה' יתברך. ויש לאל ידי לתקן כל שקלקלתם,
ואין מי שיכול להנהיג את בני הנעורים כמוני, אני מנהיג הדור יחידי, ממני עד ביאת משיח לא יהיה חדש".

עוד גילה: "כל הנהגה שאני מצוה לעשות היא סגולה ותיקון מועיל על מה שעבר ועל העתיד, ולאחר ההסתלקות של האדם,
ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא".

והוכיח אותנו מאוד לקרב נפשות לה' יתברך, ולהשתדל לדבר הרבה עם בני האדם כדי לעוררם ולהשיבם ולקרבם לה' יתברך.
ואפילו אם לא יפעל כי אם תנועה בעלמא, שיכניס בהם איזה הרהור תשובה, או התעוררות לפי שעה,
גם כן טוב מאוד אשר אין דבר גדול מזה, כמובא בכל הספרים, בפרט בזוהר הקדוש:
אשרי האוחז ברחוקים וכו' והקב"ה משתבח בו בכל העולמות, אשרי לו, אשרי חלקו."
  חיי מוהר"ן

 
צייון רבי נחמן מברסלב זיע"א

צוואת רבי נחמן מברסלב

צוואתו הקדושה של הצדיק יסוד עולם "נחל נובע מקור חכמה" רבינו נחמן בן פיגא מברסלב, נאמרה שלוש שנים לפני הסתלקותו, עת חלה במחלת ההוסט (שחפת).

אז גילה את תורה ס"א הנפלאה והיא כעין צוואה לתלמידיו.

רבנו מלמד שם "תלמידים יעשו עוד תלמידים"
ושכל העניין שלו צריך להמשיך לדורי דורות על ידי
הפצת ספריו הקדושים,

וכן  אמר "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח".

 

 צוואת מוהרנ"ת

צוואת תלמידו המובהק של רבינו הקדוש, הלא הוא מורינו ר' נתן שטרנהרץ מנמירוב (מוהרנ"ת), נאמרה בצהרי יום שישי עשרה בטבת, כמה שעות לפטירתו, וכך אמר: "תהיו חזקים ברצון בממון ובטרחא לקיים יפוצו מעיינותיך חוצה". אכן כך, במשך השנים הבאות חסידי ברסלב שמרו על הגחלת שלא תיכווה לעולם, עשו ופעלו כל שביכולתם, למרות הקושי, העוני והמלחמות, (מלחמת העולם הראשונה והשנייה), אך המצב  הלך והתדרדר, התודעה של רבינו כמעט ונעלמה מהעולם. עד אשר "ויט שכמו לסבול" הוא אשר מאן דהו, לקח על עצמו את המלאכה הכבירה הזו, להתחיל לפרסם ולהודיע בכל העולם על אור האורות וצח הצחצחות רבינו נחמן מברסלב שכולם ידעו ויכירו ויבינו את גדולתו וכוחו.

ציון מוהרנ"ת זצ"ל
 סבא ישראל, רבי ישראל דוב אודסר זצ"ל

ר' ישראל דב אודסר

ר' ישראל דב (בער) אודסר, החל מצעירותו לפרסם בדרכים ופעולות שונות את רבינו, למען ידעו כל עמי הארץ. התכתב עם ראשי ממשלה וסופרים ועסק בקירוב רחוקים. לסוף ימיו החל לכתת רגליו בחו"ל וגייס כספים להקמת בית דפוס בו ידפיסו את ספרי רבינו לאלפים ורבבות בכל מיני שפות. טרח והתייגע למרות גילו המבוגר (בן תשעים) וקירב יהודים רבים שיעזרו לו בתוכנית זו. בצוואת תלמידו היקר של רבינו נחמן מברסלב הלא הוא ר' ישראל דב אודסר כתב "כל רכושי, כל ממוני הנשאר בידיי, הרי אני מקדיש לדפוס למען הוצאת ספרי רבינו" ואכן מינה שלושה מאנשיו, נכדו ושני נינו, שיקימו קרן ועמותה ויתמסרו אליה בכל כוחם, למען אשר יפיצו ויוציאו ספרי ר' נחמן ללא רווח ולמטרה אחת והיא: ומלאה הארץ דעה כמים, "מלא וגדיש מקו לקו" שבכל בית ובית בארץ ובחו"ל יהיו ספרי רבינו. 
 הקמת קרן רבי ישראל דב אודסר

לאחר פטירתו של ר' ישראל דב אודסר, נכדו ר' עמרם הורוביץ, לקח על עצמו עול כבד זה והקים את "קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל", אז יצאו לאור ספרי רבינו ברוב פאר והדר. ספרים בכל הגדלים, מוגהים היטב ונאמנים למקור. כמן כן רכש ר' עמרם הורוביץ משאיות ואנשים שהתגייסו למטרת הפצה של ספרי רבינו בכל העולם. כך החלה דרך חדשה. מקורבים רבים התקרבו והתגייסו למטרה נעלה זו, והכל מתוך מסירות נפש, ללא משכורת וללא מטרת רווח כלל. עד עתה הודפסו למעלה משבעה מיליון ספרים שהופצו בכל העולם. ר' עמרם הוסיף נופך משלו בעניין ההפצה והקים תלמודי תורה ברחבי הארץ על דרך ישראל סבא ורבינו הקדוש. עם מלמדים וותיקים וצורת חינוך יוצאת מהכלל, כדי שיוכלו גם תינוקות של בית רבן בינקותם, לינוק מאורו  הקדוש של רבינו הקדוש. 

 

הרב עמרם יוסף הורוביץ זצ"ל
תלמוד תורה ע"ש סבא ישראל

קרן רבי ישראל נכון להיום

לאחר פטירתו מן העולם של ר' עמרם הורוביץ (שנפטר צעיר וכיהן כמנהל הקרן 14 שנים), התמנה בעצת חברי הקרן ובניו של ר' עמרם, האיש היקר באדם, ר' אלימלך פקשר נ"י, שעמד בקשר אדוק עם ר' עמרם רבות בשנים, ולקח על עצמו מלאכה כבירה זו ועסק גם הוא בשיפור מלאכת הדפוס והתרגום של הספרים לשפות שונות, בהידור ויופי מושלם ככל הניתן לתאר. ההפצה מתבצעת באופנים שונים, הן לחיילים בבסיסים, בשדות קרב ובעת מלחמה, והן לתושבי הארץ וחו"ל, בכל עת.  הפצת   הספרים מתבצעת חינם כדי שכל חייל יוכל להישמר באמצעותם בעתים קשות, והן בבתי חולים, בבתי ספר, בצמתים, ברחובות, מבית לבית  ואון ליין דרך האינטרנט. מי ייתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים ונוכל בעזרת השם יתברך להמשיך בפעולותינו ביתר שאת ועוז, לפעול בכל הדרכים והאופנים המתקדמים היום לקיים את הנאמר יפוצו מעיינותיך החוצה, כדי ש"האש לי תוקד עד ביאת המשיח"
סרטון אודות הקרן 
סרטון המתאר את פעולותיה של הקרן לקירוב רחוקים וחיזוק האמונה. 
זכות הפצת הספרים ע"י שמחה וריקודים המשיבים לב ישראל
לאביהם שבשמיים.


 

 

בואו ניתן להם יד

הפצת ספרים לחיילים במסירות נפש, בעת מלחמה ושלום.

" השם יתברך יודע שאני מוכן למסור את נפשי וכל ממוני כדי לקרב לב של יהודי אחד לאבינו שבשמים, או להכניס בו הרהור תשובה, אף לרגע אחד בלבד."

רבי ישראל דב אודסר זצ"ל

אור חדש

"עכשיו מאיר בעולם אור חדש, אור שלא היה מימות עולם."

"עם ישראל צריך להתקרב אליו.
איך להתקרב אליו?
לתת צדקה להדפסת ספרים."

ר' אהרון פץ ז"ל בשם הסבא הקדוש.
 

ספרי רבי נחמן

סיפורים ממקור ראשון על ניסים שחוו אנשים בזכות ספרי רבנו.

פקידת עקרות בזכות הספר הקדוש
"סיפורי מעשיות".
הצלה משריפה ועוד.

רשת תלמודי תורה

בסרטון מתועדים תלמודי התורה של הקרן ופעילות הפצה ברחובות ישראל.


תרומתך תעזור לנו מאוד 

הפצת ספרים
 
המלצות
המלצות על קרן רבי ישראל דב אודסר זצ"ל. המלצת הרה"ח משה פיינשטין זצ"ל, בית החולים לוינשטיין, בית השנטי, רבנים חשובים נוספים ועוד...

לחץ כאן לפרטים נוספים
אודות הקרן

 
2016 © כלהזכויות שמורות
חבקוק הנביא 47/1
בית שמש 9963231
 
טלפון: 052-393-4234

ברסלב, האש שלי | קרן רבי ישראל דב אודסר
קרן רבי ישראל דב אודסר זצ"ל
לע"נ רבי עמרם יוסף הלוי הורוביץ
בן ר' משה נחום זצ"ל
לייבסיטי - בניית אתרים